Alla tomter sålda!
Idag skrevs avtal avseende Horns Strandväg 19. Därmed är alla våra tomter länds Horns Strandväg såld ...
» Läs mer
Horns Strandväg 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, och 15 sålda
I veckan har avtal tecknats för försäljning av de 8 tomterna på den lilla stickvägen. Nu återstår en ...
» Läs mer
Horns Strandväg 31 och 29 sålda under sommaren, endast en tomt kvar.
Horns Strand ligger på stranden till Örserumsviken. Tomterna börjar 50 meter från strandkanten och letar sig upp i skogsbacken. Det är en typisk skärgårdsnatur med tallar, blåbärsris och ljung i en sluttning ned mot havet.

Horns Strand är projekterat för 28 stycken enfamiljshus. Vägen är färdigbyggd och gatubelysningen är uppsatt. I marken fram till varje tomt ligger redan kommunalt vatten och avlopp samt el. I marken finns också rör för kommande bredband. Kommunen har tagit över driften av vägen och V/A samt el.

På området finns mark avsatt för tekniska anläggningar i framtiden. Här får framtida behov utvisa vilken typ av anläggning det ska bli frågan om. Det kan vara en sopsorteringsanläggning eller ett garage för en bilpools bil.

Horns Strand ligger vacker mellan skog och hav. På gångavstånd finns vackra strövområden av olika karaktär. Naturen i området har klassats som mycket vacker med många bevaransvärda arter och miljöer. Bad, havsklippor, strandängar, skärgårdsskog och klapperstensfält.

Öresrumsviken ligger inom Tjust Skärgård vilken anses vara en av de vackraste i Sverige. Här finns många olika typer av aktiviteter vilka kan nås med egen båt eller med allmän samfärdsel.

Här finns mer info om området: http://www.vastervik.com

FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna