Alla tomter sålda!
Idag skrevs avtal avseende Horns Strandväg 19. Därmed är alla våra tomter länds Horns Strandväg såld ...
» Läs mer
Horns Strandväg 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, och 15 sålda
I veckan har avtal tecknats för försäljning av de 8 tomterna på den lilla stickvägen. Nu återstår en ...
» Läs mer
Horns Strandväg 31 och 29 sålda under sommaren, endast en tomt kvar.
Horns Strand etapp #2 ligger i en vacker skogsbacke som sluttar ned mot Örserumsviken. Tomterna börjar 100 meter från strandkanten. Området kännetecknas av typisk skärgårdsnatur med tallar, blåbärsris och ljung.

Det nya området planeras få 10 stycken tomter för enfamiljshus. Vid försäljningen kommer vägen att vara färdigbyggd och gatubelysningen är uppsatt. I marken fram till varje tomt ligger redan kommunalt vatten och avlopp samt el. I marken finns också rör för kommande bredband. Kommunen kommer att ha hand om driften av vägen och V/A samt el.

Horns Strand etapp #2 ligger vacker mellan skog och hav. På gångavstånd finns vackra strövområden av olika karaktär. Naturen i området har klassats som mycket vacker med många bevaransvärda arter och miljöer. Bad, havsklippor, strandängar, skärgårdsskog och klapperstensfält.

Öresrumsviken ligger inom Tjust Skärgård vilken anses vara en av de vackraste i Sverige. Här finns många olika typer av aktiviteter vilka kan nås med egen båt eller med allmän samfärdsel.

Här finns mer info om området: http://www.vastervik.com

FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna