Skogsvård

Vi arbetar aktivt med att förbättra hela vårt område på Horn. Här ingår en skogsbruksplan som tagits fram tillsammans med bl a Skogsstyrelsen. 

Vi ser på sociala medier att en hel del osanningar framförs - om du vill ha adekvat information om detta kontakta då Per Stalebrant, 0730-33 40 16; per.stalebrant@kanonaden.se

Bästa utsikten

Byggklara tomter till salu - för villa eller sommarställe!

Havsutsikt | Bryggplats | VA | El | Väg | Detaljplan  Tomtarea: 473-1.061 kvm | Max  BTA: 154-250 kvm. Pris för tomt inklusive anslutningsavgifter för VA och el: 725.000-1.400.000 kr

Fastigheterna Horn 1:646 m fl i Västervik | Adress: Horns Strandväg 1-33


 

Bilden tagen av Louise Högberg 2015-06-08 vid Örserumsviken


Kontakta oss:
telefon 08-636 25 55 eller epost

intresse@hornsstrand.se

   


Horns Strand ligger straxt utanför Västervik. Området kommer att utvecklas till en ny stadsdel - en stadsdel med ett unikt läge mitt emellan hav och skog, en stadsdel som sakta kommer att växa fram i en härlig terräng.  

Vägbeskrivning: Kör Hornsvägen från Västervik mot Horns Udde, tag av till vänster in på Pepparängsvägen. Efter ca 250 meter hittar du Horns Strandväg in till väster.
                             

Är du intresserad - anmäl ditt intresse till oss via e-post så kommer vi att hålla dig underrättad om projektets utveckling.

info@hornsstrand.se

Välkommen!