Bryggor och andra anläggningar

Vi är väldigt noga med att respektera andras rättigheter gällande deras mark och anläggningar. Vi förväntar oss att bemötas på samma vis. Det gäller bryggor, komposter, parkeringsplatser för bilar, uppställningsplatser för trailers och släpkärror etc. Just nu tittar vi närmare på Grönö och de anläggningar som finns där. Vidare kommer vi att titta närmare på bryggor i Örserumsviken. 

För mer information - kontakta Johan Grape 08-6362557

Bästa utsikten

Byggklara tomter till salu - för villa eller sommarställe!

Havsutsikt | Bryggplats | VA | El | Väg | Detaljplan  Tomtarea: 473-1.061 kvm | Max  BTA: 154-250 kvm. Pris för tomt inklusive anslutningsavgifter för VA och el: 725.000-1.400.000 kr

Fastigheterna Horn 1:646 m fl i Västervik | Adress: Horns Strandväg 1-33


  2016-11-24


Kontakta oss:
telefon 08-636 25 55 eller epost

intresse@hornsstrand.se

   


Horns Strand ligger straxt utanför Västervik. Området kommer att utvecklas till en ny stadsdel - en stadsdel med ett unikt läge mitt emellan hav och skog, en stadsdel som sakta kommer att växa fram i en härlig terräng.  

Vägbeskrivning: Kör Hornsvägen från Västervik mot Horns Udde, tag av till vänster in på Pepparängsvägen. Efter ca 250 meter hittar du Horns Strandväg in till väster.
                             

Är du intresserad - anmäl ditt intresse till oss via e-post så kommer vi att hålla dig underrättad om projektets utveckling.

info@hornsstrand.se

Välkommen!