Utsikt från balkongen på visningshuset Badet vid Grönö
 Bryggan Badplatsen
 Sommarkväll Örserumsviken Gott om blåbär
Plankarta över Horns Strandväg