Horns Strandväg

 - beskrivningar av tomter inklusive ytor och hustyper.

Klicka på respektive adress nedan för att få mer information och bilder avseende tomterna.

Se under Bilder/Dokument för information om reglerna för byggnation på området.

* Byggrätten, dvs ytan på marken, är maximalt 30% av tomtytan, dock inte mer än 250 kvm per tomt inklusive garage/carport. Generellt får husen vara i två plan varför lägenhetsytan blir det dubbla.

Adress  Tomt-
area (kvm)
Hustyp Byggrätt
(kvm)* 
Horns Strandväg


 1668

våningar

200

2

SÅLD

 3671

2 våningar

201

 4661

2 våningar

198

 5609

2 våningar

183

6

SÅLD 7538

2 våningar

161

8

SÅLD 9537

2 våningar

161

10SÅLD114732 våningar

142

12

S

ÅLD13537

2 våningar

161

14

SÅLD


15536

2 våningar

161

16

SÅLD


17SÅLD


18904

Suteräng

250

19751

2 våningar

225

20903

Suteräng

250

21700

2 våningar

210

22SÅLD

        


231061

2 våningar

250

251025

2 våningar

250

27851

2 våningar

250

29767

2 våningar

230

31

 834

2 våningar

250

33837

2 våningar

250


Drottviksslingan

- Tomter med ny detaljplan 


AdressTomt-
area 
(kvm)
HustypByggrätt 
(kvm)
Drottviksslingan 30

SÅLD


 
Drottviksslingan 32

SÅLD


Drottviksslingan 34

SÅLDDrottviksslingan 36

SÅLDDrottviksslingan 38

SÅLDDrottviksslingan 40SÅLD  

 

FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna